Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 716-TB/Tu, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 696
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 696
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79667840