Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo số 748-TB/TU, ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản đính kèm)
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 33-QĐi/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 29 hàng tháng. Do ngày 29/12/2019 là ngày Chủ nhật; theo quy định, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được chuyển sang ngày 30/12/2019 (thứ 2).

Tuy nhiên, do ngày 30/12/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải dự hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2020 do Chính phủ tổ chức; Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân công đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

Vậy, thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

(Có văn bản kèm theo)

 

 

 tb 748.26.12.2019.signed.pdf
346 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 194
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 194
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14593818