Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo số 776-TB/TU, ngày 26/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019, của Bộ Chính trị và Quy định số 33-QĐi/TU, ngày 09/8/2019, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 29 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 29/02/2020 là ngày Thứ 7; vì vậy, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020  của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tổ chức vào ngày 03/3/2020 (thứ 3).

Vậy, thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

 TN TIẾP DÂN T2.doc
192 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 142
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 142
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519357