Thông báo về hoãn thi công chức, viên chức lần thứ 4 (vòng 1) 

Cổng thông tin điện tử đăng Thông báo số 790-TB/HĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 về việc hoãn tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)
Thông báo về hoãn thi công chức, viên chức lần thứ 4 (vòng 1)

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 134
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 134
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519909