Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhập Thông báo số 583-TB/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 638
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 639
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81596415