Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo lụa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 04 xe ô tô của cơ quan Tỉnh ủy đã qua sử dụng (có văn bản kèm theo)

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 166
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12335812