Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2024 

Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 754-TB/HĐT, ngày 14/5/2024 của Hội Đồng thi nâng ngạch thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2024 (kèm theo Thông báo và mẫu đơn phúc khảo)
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2024
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1371
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1371
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80267722