Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 26-TB/HĐ, ngày 03/10/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức về Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1080
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1080
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81745168