Quyết định về phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn vào công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH năm 2019 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải Quyết định số 1638-QĐ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị xã hội năm 2019 (kèm theo Quyết định số 1638-QĐ/TU)

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 188
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 188
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14595864