Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Quyết định 1657-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có tài liệu kèm theo)

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 223
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 223
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14594886