Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 7/9/2020- 11/9/2020