Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 7/12/2020- 12/12/2020