Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy từ ngày 24/8/2020- 28/8/2020