Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện uỷ Triệu Phong về tình hình và tiến độ triển khai thực hiện cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Ngày 15/8, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Triệu Phong về tình hình và tiến độ triển khai thực hiện cam kết của Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV TU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Ly Kiều Vân, TUV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Trên cơ sở 03 nhóm nhiệm vụ ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ  Huyện uỷ Triệu Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tiễn địa phương để tổ chức thực hiện; đồng thời, chủ động xác định chủ đề hành động năm 2019 là “Năm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan cấp huyện với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019, trong đó chọn 03 - 04 nhóm nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm gắn với từng địa phương, đơn vị để thực hiện. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn ký cam kết trách nhiệm với chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; đồng thời yêu cầu quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung cam kết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện. 

Kết quả sau 6 tháng, đồng chí Bí thư Huyện ủy và  Ban Thường vụ  Huyện uỷ Triệu Phong đã tập trung triển khai các nội dung cam kết một cách khoa học, đồng bộ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới mới theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng cánh đồng lớn, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng canh tác tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, phát triển trang trại, gia trại gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đối với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) huyện Triệu Phong giai đoạn 2019 - 2020. Đã có 22 sản phẩm được đăng ký, trong đó lựa chọn 03 sản phẩm có khả năng phát triển thành sản phẩm chủ lực OCOP trong giai đoạn 2019 - 2020, gồm: 01 sản phẩm chủ lực đạt tiêu chí sản phẩm OCOP quốc gia: “gạo sạch Triệu Phong”; 02 sản phẩm chủ lực đạt tiêu chí sản phẩm OCOP cấp tỉnh: “Bún Vạn Linh, Triệu Sơn”, “Đậu đen xanh lòng Triệu Vân”. Đối với công trình Đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam đoạn qua địa bàn huyện đến nay đã thông toàn tuyến.Huyện đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam. Đến nay đã có 03 dự án triển khai trên địa bàn, đó là: Bến cảng CFG Nam Cửa Việt; Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, hạng mục: Trạm bơm tăng áp nước thô; Kho xăng dầu Việt Lào. Huyện đang tích cực phối hợp để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp làm việc, hướng dẫn cho 25/41 cấp ủy cơ sở về xây dựng kế hoạch hành động của tập thể. Kết quả, có 41/41 cấp ủy cơ sở trực thuộc đã xây dựng kế hoạch hành động của tập thể; 246/246 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch hành động của chi bộ; 3.635 đảng viên[1] xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân; 229/229 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận những nỗ lực của huyện Triệu Phong trong việc thực hiện các nội dung cam kết trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, cũng như các nhiệm vụ đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019, nhất là những nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn khó khăn, vướng mắc, tìm ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để từ đó tìm biện pháp khắc phục. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu trong 5 năm tới, Triệu Phong đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam...Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Triển khai nghiêm túc Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt cấp huyện. Làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thuỷ Phương

 

 

197 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 198
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 198
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12959531