Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông  

(QT) - Chiều nay 21.11.2019, Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn việc với BTV Huyện ủy Đakrông để thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy nhiệm kì 2015 - 2020 và quy chế làm việc của HĐND, UBND huyện nhiệm kì 2016 - 2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

 

Báo cáo dự thảo về kết quả giám sát của BTV Tỉnh ủy đối với BTV Huyện ủy Đakrông nêu rõ, đối với lãnh đạo và việc thực hiện quy chế làm việc, Huyện ủy đã chủ động ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể trong Ban Chấp hành, BTV và Thường trực Huyện ủy, quá trình thực hiện đã chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh; nội dung quy chế cơ bản đầy đủ. BTV và Thường trực Huyện ủy tổ chức thực hiện khá nghiêm túc quy chế làm việc, lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm thực hiện và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các tổ chức đảng trực thuộc.

 

Đối với HĐND huyện đã kịp thời ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức các kì họp HĐND huyện đúng quy định; thực hiện nhiệm vụ giám sát, tiếp xúc cử tri, đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri đúng quy chế đề ra. UBND huyện kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh…

 

Về thực hiện Nghị quyết 30a và các dự án đầu tư trên địa bàn, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của huyện đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức trong việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đạt được một số kết quả quan trọng. Tính đến tháng 6/2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện là 14,5 triệu đồng; bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 1.138 lao động, tỉ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,61%. Trong giai đoạn 2016 - 2019, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 234 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có 81 dự án đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đakrông. Đó là một số cấp ủy chưa kịp thời nắm bắt những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện quy chế làm việc để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Việc triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm còn chậm, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện chưa đạt yêu cầu. Việc giám sát, nắm tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên, công tác tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều hạn chế…

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Đối với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đakrông, yêu cầu BTV Huyện ủy kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của Huyện ủy hoặc điều chỉnh bằng văn bản bổ sung trên cơ sở nghiên cứu kĩ các quy định của Trung ương và quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kì 2015 - 2020, nhất là quy định số 202- QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Chỉ đạo tăng cường giám sát việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của các tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện. BTV Huyện ủy cần tăng cường chấn chỉnh văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Sớm báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND huyện.

 

Về thực hiện Nghị quyết 30a và các dự án đầu tư, đề nghị BTV Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 10 và các đề án, kế hoạch về công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững với phương pháp phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở những mặt ưu điểm, hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra, BTV Huyện ủy cần có phương án tổ chức hội nghị chuyên đề bàn sâu về vấn đề xây dựng nông thôn mới, phù hợp đặc điểm địa bàn huyện. Trong điều kiện xây dựng nông thôn mới cấp xã còn nhiều khó khăn, cần chú trọng triển khai xây dựng mô hình thôn, bản nông thôn mới.

   

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Đakrông cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực quản lí, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện Nghị quyết 30a; quản lí chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật, hạn chế tối đa sự thất thoát, lãng phí. Sau khi có kết luận chính thức của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy cần nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Thanh Trúc

370 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 170
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 171
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12335831