Việc bình chọn và tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 nhằm tạo động lực cho phong trào thi đua quyết thắng và hoạt động phong trào của tuổi trẻ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Theo báo cáo của Ban Thanh niên Quân đội, toàn quân có 33 hồ sơ của 30 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng giới thiệu, đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2017. Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân đã rà soát, thẩm định 33 hồ sơ đề xuất Hội đồng xem xét, đánh giá và lựa chọn 24 hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện. Các gương mặt được đề nghị xem xét đều là những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên nhiều vị trí, lĩnh vực công tác như đóng góp sáng kiến, cải tiến công nghệ, tham gia tích cực trong các hoạt động phong trào; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ quần chúng nhân dân; thi đấu đạt thành tích cao tại các giải thể thao, văn hóa-văn nghệ trong nước và quốc tế…

Tại hội nghị, Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 12 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tuyên dương, khen thưởng.

Việc bình chọn và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân được tổ chức thực hiện từ năm 1996 đến nay. Qua 21 năm, đã có 85 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 37 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; có 21 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Cơ bản các đồng chí sau khi được tuyên dương đều thấy rõ vinh dự, trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội học tập, noi theo, nhiều đồng chí phấn đấu phát triển lên các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Dự kiến, lễ tuyên dương, khen thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

HN (t/h)