Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 15/5/2018, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII đã được tổ chức; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Quảng Trị thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6: Quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đang được tỉnh Quảng Trị triển khai tích cực, bài bản và khá quyết liệt, đồng bộ. Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn quan trọng này.

Sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Trong những ngày này, cán bộ đoàn viên, CNVC, LĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đang mở đợt thi đua cao điểm với những hoạt động tích cực, thiết thực; nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam

Ngày 26/4/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xã giao bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành hội nghị bàn và quyết định thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 kháo XII. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018

Thực hiện Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU ngày 15/6/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đối với lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thanh tra, điều tra, làm rõ các vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra trên địa bàn; rà soát, giải quyết các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm; tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng...

Một số kết quả hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy quý I/2018

Bám sát Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý I, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng về “Tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; các nội dung trên phục vụ trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13.

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2018

Tại Thông báo kết luận số 403 ngày 4/4/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm 2018. Cụ thể như sau:

Một số nội dung công tác trọng tâm tháng 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trong tháng 4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

Một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 3/2018

Trong tháng 3, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các nội dung trọng tâm sau:
Trang 3 trong 26 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 81
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 81
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 3738753