Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị giao ban với Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố 

(QT) – Hôm nay 4.9.2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố về công tác quản lí đất đai, tài nguyên khoáng sản và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Đây là những chuyên đề được Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn để tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ vướng mắc triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh. Hiện nay công tác thu hồi đất, đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc thu hồi đất phục vụ cho các dự án trọng điểm trên địa bàn trong đó có Khu kinh tế Đông Nam. Nguyên nhân là do Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan khác còn chồng chéo, bất cập; một số điều của Luật Đất đai chưa được hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng và có nhiều cách hiểu khác nhau khi thực hiện.

 

Vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn đang tồn tại nhiều bất cập trước tình trạng khai thác cát sỏi diễn ra phổ biến. Trên thực tế công tác kiểm tra, đẩy đuổi giữa các đơn vị phối hợp tổ chức thường xuyên nhưng luôn gặp khó khăn. Đặc biệt là tình trạng khai thác cát ở sông Nhùng do người dân ở Thừa Thiên-Huế dùng thuyền nhỏ để khai thác trộm.

 

Các chỉ tiêu về môi trường vẫn chưa đạt; khó khăn trong thu gom trung chuyển rác. Hoạt động của một số làng nghề đang thiếu khu xử lí môi trường. Quản lí về đất đai hiện vướng về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng, thu hồi đất và giao đất. Mặc dù ngành TNMT luôn đổi mới trong công tác quản lí, thủ tục hồ sơ về đất đai phải đầy đủ, không bỏ sót quy trình. Tuy nhiên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong công tác hậu kiểm…

 

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện. Đẩy mạnh triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, bước đầu định hình xây dựng NTM kiểu mẫu, tập trung xây dựng NTM ở các xã miền núi, biên giới để rút ngắn khoảng cách giữa các vùng.

 

Tuy nhiên công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung đồ án quy hoạch NTM phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chậm triển khai. Kết quả xây dựng NTM không đồng đều giữa các địa phương; các xã ở khu vực miền núi có số tiêu chí đạt chuẩn còn thấp, chất lượng tiêu chí khó bền vững…

 

Theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững thì trọng tâm là xây dựng NTM và đô thị văn minh. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị gặp một số điểm nghẽn; huyện Đakrông chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Ở nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong các tiêu chí về môi trường, nước sạch cũng như trường học…điều này đã ảnh hưởng đến kết quả đạt chuẩn NTM.

 

Ngoài ra còn phải tính đến năng lực quản lí cấp xã; công tác chuẩn bị dự án còn thiếu chủ động, mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Nhiều địa phương còn thiếu sự sáng tạo của người dân trong xây dựng NTM nên cần phát huy vai trò chỉ đạo của lãnh đạo địa phương.

 

Về chủ trương xây dựng đô thị văn minh ở Tp Đông Hà trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Việc chỉnh trang đô thị, quản lí đô thị đã đi vào nền nếp. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí đất đai đã giúp thành phố tăng cường công tác quản lí. Quá trình xây dựng đô thị thông minh cần phải triển khai nhiều giải pháp như đổi mới nhận thức của người dân về ma chay, hiếu hỉ...và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

Trong tương lai thành phố tập trung xây dựng một số khu đô thị mới nhưng vấn đề quan trọng là giải quyết hài hòa lợi ích cho dân trong công tác GPMB. Về quy hoạch chung thành phố Đông Hà hiện nay tư vấn nước ngoài đang tiếp thu chỉnh sửa để trình UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ quyết định.

 

Vấn đề đặt ra muốn phát triển tốt thì phải tập trung quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế. Trong thời gian qua với tư cách là quản lí vùng, quản lí từng lĩnh vực cụ thể thì cấp ủy, chính quyền các địa phương đã làm những gì để quản lí tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai trên địa bàn.

 

Đây là một vấn đề mà cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tích cực tháo gỡ vướng mắc về GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Nhiều địa phương như Triệu Phong, Đakrông đẩy mạnh kiểm tra, đẩy đuổi tình tình trạng khai thác vàng, cát sỏi trái phép tuy nhiên cần phải có sự chỉ đạo và phối hợp kịp thời của tỉnh và các ngành chức năng.

 

Gio Linh là địa phương thời gian qua đã nhiều dự án trọng điểm được triển khai. Riêng trong năm 2019 huyện có 6/30 dự án trọng điểm khởi công khánh thành trong dịp 30 lập lại tỉnh nhưng huyện đã làm tốt công tác GPMB để phục vụ kịp thời cho nhà đầu tư. Vấn đề đặt ra là có nhiều dự án điện mặt trời bước đầu đưa vào sử dụng nên huyện cân nhắc và đặt ra vấn đề quản lí nguồn pin hết hạn sử dụng.

 

Phát biểu kết luận cuộc giao ban Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM không phải là một dự án đầu tư mà huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phải đổi mới và nâng cao mức sống làng quê và ổn định trật tự trị an địa phương.

 

Mục tiêu từ nay đến cuối năm mỗi huyện phải đạt thêm từ 8-10 xã đạt chuẩn NTM nên cần phải huy động mọi nguồn lực. Giao Sở Nông nghiệp&PTNT đỡ đầu xã Triệu Nguyên để đạt chuẩn NTM nhằm xóa “huyện trắng” NTM. Sớm hoàn thành thủ tục trình Chính phủ công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM. Tiếp tục lan tỏa phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện vì NTM”. Đề cao trách nhiệm, vai trò cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để xây dựng lại bộ tiêu chí cao hơn, qua đó phát hiện thêm người tài, nhìn ra mô hình mới.

 

Tăng cường quản lí nguồn tài nguyên khoáng sản theo tinh thần Kết luận 56 của Bộ Chính trị, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Trong thời gian qua có sự buông lỏng quản lí ở một vài địa phương, đơn vị nên phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thu hồi đất. Phải làm nghiêm túc, minh bạch để siết chặt công tác quản lí đất đai. Trên cơ sở rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng để giao đất, giao rừng một cách hợp lí.

 

Tài nguyên khoáng sản phải cấp phép đúng pháp luật, ưu tiên việc cấp mỏ cho các dự án chế biến sâu. Chú ý ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi lòng sông để chống xói lở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương. Cần tập trung xử lí các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

 

Về công tác xây dựng Đảng từ nay cho đến cuối năm, Bí thư cấp ủy phải rà soát lại các công việc đã làm, chú ý xây dựng đảng về đạo đức. Cử cán bộ về sinh hoạt các chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác sáp nhập thôn, xã.

 

Chú trọng đến công tác cán bộ, rà soát kĩ các tiêu chí về lịch sử chính trị, tiêu chuẩn chính trị. Trong chỉ đạo điều hành mọi công việc của cấp ủy và chính quyền quyết tâm không để sai nhưng không vì sợ sai mà không dám làm, tất cả vì sự phát triển chung của quê hương.

 

H.N.K

390 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 153
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 153
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12272084