Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

(QT) - Chiều nay 23.10.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì và trực tiếp báo cáo kết quả hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kì 2015 - 2020.

Thông tin cụ thể các nội dung của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết: Từ ngày 7-12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Trong đó, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kì Đại hội XII.

 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỉ luật đối với một số cán bộ cao cấp…

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng đầu năm 2019; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kì Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cấp cơ sở, đảng viên trong đảng bộ, cấp ủy mình phụ trách, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thanh Trúc

550 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 159
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12335779