Kì họp thứ 11 HĐND tỉnh Quảng Trị, khóa VII: Xem xét và quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã 

(QT) - Sáng nay 17.10.2019, HĐND tỉnh khóa VII tổ chức kì họp thứ 11 (kì họp bất thường) để xem xét và quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia kì họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham gia kì họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII - Ảnh: Thành Dũng 

 

* Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường

 

Đại biểu Phan Văn Phụng  - Ảnh: Thành Dũng 

Đại biểu Hồ Ngọc An  - Ảnh: Thành Dũng 

Đại biểu Phạm Ngọc Minh -  Ảnh: Thành Dũng 

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết - Ảnh: Thành Dũng 

 

Phát biểu khai mạc kì họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, đồng thời tinh gọn bộ máy để giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh trên tinh thần khách quan, thẳng thắn thảo luận, đề xuất những biện pháp, giải pháp thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021 nhằm ổn định bền vững về an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ được bản sắc văn hóa các địa phương.

 

 Tại kì họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đề nghị đại biểu HĐND tỉnh thông qua tờ trình của UBND tỉnh về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 của tỉnh Quảng Trị. Theo đó, hiện trạng đơn vị hành chính cấp huyện ở Quảng Trị có 10 đơn vị gồm 8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố. Trong đó có 2 đơn vị hành chính cấp huyện có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, đó là huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị. Hai đơn vị này thuộc diện đơn vị hành chính cấp huyện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021. Tuy nhiên, xét các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên trạng huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị.

 

 Về đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 141 đơn vị gồm 117 xã, 13 phường, 11 thị trấn. Trong đó có 32 đơn vị (29 xã, 1 phường, 2 thị trấn) chưa đạt về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; 10 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 9 xã) thuộc diện khuyến khích sắp xếp do quy mô dân số quá nhỏ, liền kề liên quan đến sắp xếp, sáp nhập. Tuy nhiên, giai đoạn 2019 – 2021, UBND tỉnh đề xuất thực hiện sắp xếp đối với 23 đơn vị hành chính cấp xã (22 xã, 1 thị trấn) thuộc diện phải sắp xếp do chưa đạt 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, dân số và 1 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp đó là xã Hải Phúc (huyện Đakrông); 9 xã, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp còn lại chưa thực hiện sắp xếp do những yếu tố đặc thù.

 

Tờ trình cũng đưa ra các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó có phương án sắp xếp, kiện toàn bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư; các chế độ chính sách đối với những trường hợp dôi dư.

 

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung cũng như các kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, theo Ban Pháp chế, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm lí, tư tưởng của một bộ phận cán bộ và nhân dân, do đó đề nghị chính quyền các cấp và cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và thực hiện tốt các chính sách để nhân dân hiểu được chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong công tác sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính. Về đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập, nhất là đối với những người hoạt động không chuyên trách, hiện chưa có quy định về chế độ hỗ trợ khi nghỉ việc.

 

Vì vậy, Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hoặc căn cứ khả năng ngân sách địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ một lần cho những người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính cấp xã có sắp xếp, sáp nhập nhưng không bố trí được công việc. Việc sắp xếp, bố trí bộ máy đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn các xã, thị trấn như trường học, trạm xá cần có sự tính toán phù hợp với tính chất, quy mô để phát huy hiệu quả đối với đơn vị hành chính mới…

 

Thảo luận tại hội trường, một số đại biểu yêu cầu làm rõ về khung sắp xếp lại cán bộ chủ chốt đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Vấn đề này đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cho rằng, phương án sắp xếp bộ máy tổ chức các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập cần căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương để có tính toán hợp lí. Sở Nội vụ sẽ cùng các huyện tính toán, sắp xếp chức danh nào tăng thêm, chức danh nào tách ra. Hiện nay, còn một số vị trí công chức cấp xã, cấp huyện chưa tuyển dụng. Vì vậy, các đơn vị cần nghiên cứu xem xét sau này một số trường hợp cán bộ xã dôi dư sau sáp nhập nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì đề xuất để được bố trí về các phòng ban cấp huyện hoặc luân chuyển cán bộ đến đơn vị còn thiếu sao cho phù hợp tình hình thực tiễn các địa phương.

 

Tại kì họp thứ 11, đại biểu HĐND tỉnh tán thành việc thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị, sau kì họp này, UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đề án. Công tác này đã được nhân dân đồng thuận bước đầu, vấn đề còn lại là, những khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt như: Vấn đề sắp xếp lại bộ máy dôi dư sau sáp nhập; vấn đề cơ sở vật chất cần được tính toán để sử dụng như thế nào cho hiệu quả. Những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân khi phải đi lại khá xa trong khu vực hành chính mới để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính quyền. Từ thực tiễn đó, đòi hỏi các địa phương phải có sự đổi mới, cải cách để phục vụ nhân dân tốt hơn. Trên tinh thần sáp nhập để mạnh hơn, sáp nhập để có điều kiện nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn chứ không phải sáp nhập chỉ đơn thuần, cơ học về mặt hành chính.

 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đồng thời để cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát những điểm nghẽn, bất cập, những dự báo đã lường trước để triển khai nghị quyết một cách thuận lợi nhất, đảm bảo lộ trình đề ra. Sau năm 2021, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo lộ trình đã xem xét.

 

Sau sáp nhập, các địa phương cần quan tâm, tập trung đầu tư nguồn lực thỏa đáng phát triển kinh tế, cơ sở vật chất, nâng cao đời sống nhân dân; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân dân sau sáp nhập, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn thách thức trong quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính nhằm tạo ra hướng phát triển mới nhanh và bền vững cho tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

 

Lâm Thanh

642 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 161
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 162
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12335790