Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” 

(QT) - Hướng đến kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 – 2020), hôm nay 16.1.2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lí luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Trị.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và các đại biểu dự hội thảo tại đầu cầu Quảng Trị - Ảnh: Q.H​

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tôi luyện từ thử thách, không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

                                            

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh hội thảo lần này là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, hi sinh cũng như những thắng lợi mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay… Đây cũng chính là diễn đàn khẳng định sự kiên định mục tiêu, lí tưởng cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng.  

 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của đại diện các cơ quan đảng, nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các nhà khoa học. Các tham luận tập trung khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kì cách mạng mới…

 

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, hơn 60 tham luận với nội dung phong phú, luận giải khoa học đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây thực sự là những đóng góp quan trọng, thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Q.H

213 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 244
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 244
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13141703