Sáu tháng đầu năm 2018: Văn phòng Tỉnh ủy tích cực thực hiện công tác tham mưu, phục vụ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực, triển khai khối lượng lớn công việc, đạt chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đã chủ trì tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy điều hành hoàn thành các nội dung công việc đã xác định. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13 và 31 Hội nghị chuyên đề, phiên họp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Công tác nghiên cứu, tham mưu có nhiều nét mới nổi bật như đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung về ký cam kết trách nhiệm năm 2018 của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp uỷ cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 3 Đoàn khảo sát để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội  nghị TW 6 khóa XII. Phối hợp tham mưu xây dựng, thẩm định Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18,19, 20,21 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ cho ý kiến đối các đề án về kinh tế-xã hội. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 4 Chỉ thị và 8 quy định, quy chế. Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng, bản tin tuần, báo cáo những công việc đã được Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giải quyết giữa 2 kỳ họp.Chuẩn bị nội dung tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương về kiến nghị một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị. Tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số Đề án của BCS Đảng UBND tỉnh, các ban đảng trình.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ xử lý kịp thời, đúng quy định các đơn, thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến cấp uỷ (105 đơn thư); phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh nghiêm túc, chu đáo.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã tích cực phối hợp với các ban đảng tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng Bản  Tỉnh ủy trên cơ sở tích hợp các bản tin nội bộ của các Ban đảng, giảm đầu mối và ứng dụng CNTT vào quy trình xuất bản. Trong tháng 6/2018 đã phát hành Bản tin Tỉnh ủy số 1, gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh, được sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ thay thế Tài liệu sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành trước đây. Theo tính toán, việc cắt giảm các ấn phẩm nội bộ sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cho ngân sách đảng gần 1 tỷ đồng mỗi năm; các thông tin sẽ được tập trung về một đầu mối, thông tin sẽ kịp thời và hiệu quả hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Lãnh đạo Văn phòng cùng với Tổ rà soát đã tiến hành làm việc với một số địa phương, đon vị về kết quả thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ; hiện tại đang tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo để trình BTV, Thường trực Tỉnh uỷ.

 Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã phát hành trên 750 văn bản đi các loại và tiếp nhận trên  3.500 văn bản đến, nhận và gửi hàng chục bản fax; tổ chức nhân sao, in ấn, phát hành các loại văn bản của tỉnh uỷ đảm bảo đúng thể loại, thể thức, thẩm quyền, bảo đảm an toàn và giữ bí mật những tài liệu mật của Đảng. Tiếp nhận và cấp phát kịp thời các văn kiện Hội nghị lần thứ 6,7 BCH Trung ương Đảng khoá XII. Tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo mật của các Ban Đảng Tỉnh ủy; phục vụ trên 100 lượt cán bộ đến khai thác tài liệu tại Kho lưu trữ Tỉnh ủy. Công tác quản trị, tài chính phục vụ hoạt động của cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Ban Đảng và VPTU được đảm bảo. Quản lý chặt chẽ và bố trí sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, phương tiện, tài sản hiện có.

 Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng các phương án để chuẩn bị cho việc tiếp nhận cán bộ tại văn phòng các ban đảng để thực hiện nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, dự kiến phải hoàn thành trong quý III/2018.

( HY- VPTU)

344 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 139
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 140
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100880