Hướng dẫn giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích (APT)

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số: 1729-CV/VPTW/nb, ngày 12/9/2017 về việc giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích (APT)

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 99-KH/BTCTW ngày 30/8/2017 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Cổng Thôngt in điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 như sau:

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn kịch bản phục vụ cho việc tổ chức diễn đàn theo Kế hoạch 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 07/8/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK về kịch bản tham khảo phục vụ cho việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, như sau:

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được ngành văn hóa thực hiện trong những năm trở lại đây. Đảng ta đã xác định việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là bước đi ban đầu, là nền tảng xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức diễn đàn theo Kế hoạch 47-KH/TU của ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 07/8/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, các bước tiến hành diễn đàn, như sau:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, bồi đắp tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời là vũ khí sắc bén đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức năng điều chỉnh dư luận xã hội.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Cảnh báo một số loại virus mã độc và biện pháp phòng tránh

Theo thông tin của các cơ quan, đơn vị chức năng, hiện tại có một số loại virus mã độc (Ransomeware Petya - còn gọi là Petwrap và Trojan.Farfli) đang khai thác lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục đích đánh cắp, mã hóa dữ liệu và đòi trả chi phí để giải mã, tốc độ lây lan rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới dữ liệu của cá nhân, đơn vị.

Bộ TT&TT cảnh báo, hướng dẫn cách xử lý mã độc Petya

(Chinhphu.vn) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa có công văn cảnh báo, hướng dẫn gửi các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; các tổ chức, doanh nghiếp,... thực hiện biện pháp để giảm thiểu nguy cơ từ biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya).

Cảnh báo virus tấn công máy tính không cần click chuột

Một loại virus vừa xuất hiện trên Internet với khả năng tự xâm nhập và cài đặt mã độc tống tiền vào máy tính ngay cả khi người dùng không hề click chuột vào nó. Loại Trojan mới này có khả năng tự tải về máy ngay khi bạn di chuột qua đường dẫn có nhúng mã độc.
Trang 12 trong 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 130
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 130
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809257