Phát triển du lịch biển Mỹ Thủy xứng đáng với tiềm năng

Hiện nay, với chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về tăng cường phát triển kinh tế biển đảo, các ngành kinh tế biển nói chung và du lịch biển nói riêng có nhiều điều kiện để phát triển. Bãi biển Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có tiềm năng du lịch phong phú, du lịch biển là thế mạnh, chiếm tỷ lệ cao trong sự phát triển của địa phương. Mỹ Thủy với lợi thế về vị trí, địa lý, tài nguyên du lịch, nằm cách quốc lộ 1A khoảng 14km về phía Đông, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao của địa phương.

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, Cựu chiến binh Quảng Trị tích cực xây dựng và phát triển quê hương trong thời kỳ mới

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là chiến công vang dội hào hùng nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng vĩ đại đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng với sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, cùng tư duy quân sự sáng tạo, độc đáo, tiêu biểu cho đường lối chiến tranh nhân dân và phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần bất khuất, anh dũng của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, viết nên trang sử chói lọi của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc; đưa Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên CNXH.

Đảng bộ Công an Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Kết quả cao, lan tỏa rộng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” đã làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ về nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm trong công tác và phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ công an ngày càng chính quy, vững mạnh; góp phần quan trọng để Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị địa phương làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá,

Hướng Hóa: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 22/4/2021, Ủy ban Bầu cử huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bầu cử các đơn vị, ngành, địa phương trong toàn huyện.

Huyện ủy Hướng Hoá: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vừa qua, Huyện ủy Hướng Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến. Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hướng Hóa: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Vừa qua, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2002 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện.

Huyện Triệu Phong cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng- tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn

Xác định Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng là định hướng quan trọng, góp phần vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, huyện Triệu Phong đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tạo được sự chuyển biến tích cực trên địa bàn. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn hiện dần đi vào ổn định, chặt chẽ và hiệu quả hơn; hoạt động khoáng sản (thăm dò, khai thác) ngày càng đi vào nền nếp, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; ý thức của người dân khi tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản được nâng cao hơn trong chấp hành quy định của chính quyền địa phương và Luật về tài nguyên, khoáng sản.

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thị ủy Quảng Trị đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Sau 5 năm triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã, góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo được sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ huyện Hải Lăng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS doanh nghiệp năm 2021

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”, vừa qua, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 60 cán bộ CĐCS doanh nghiệp thuộc các ngành Xây dựng, Công thương, Y tế, viên chức. Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuyến – UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.
Trang 33 trong 113 << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 80 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 347
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 348
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55941637