Kết quả 5 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xác định việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” là công cụ để cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tự soi, tự sửa, tự răn mình; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, trong 5 năm qua BTV Tinh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định kịp thời, nghiêm túc, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Nhận diện đúng để đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet, các trang mạng xã hội bùng nổ với số lượng người tham gia rất lớn, trở thành một nhu cầu trong đời sống con người, có ảnh hưởng rất lớn (cả tích cực và tiêu cực) đến mọi người dân Việt Nam. Trên thực tế, Internet nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng với ưu điểm là tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng… đem lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng. Việc sử dụng Internet cũng như các mạng xã hội đúng mục đích và phù hợp sẽ mang đến hiệu quả rất lớn cả trong đời sống xã hội cho mỗi người, đồng thời là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó mặt trái, tiêu cực do tác động của Internet cũng không hề nhỏ với vô số những thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc cũng được tán phát lên các trang thông tin điện tử, Blog, mạng xã hội, trên phần bình luận của các báo điện tử... hiện chưa kiểm soát được một cách toàn diện.

Xây dựng phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, là một chỉnh thể, tạo thành một hệ thống bao gồm: phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách sinh hoạt giản dị, khiêm tốn; phong cách quần chúng gần dân và phong cách nêu gương... Tất cả, điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện một cách hoàn hảo, trở thành một chuẩn mực hết sức phong phú và sinh động trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết về chuyên đề này.

Càng tự hào càng phải chăm lo công tác xây dựng Đảng

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đấu tranh phản bác với quan điểm đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch

Trải qua các thời kỳ thực tiễn đấu tranh khốc liệt, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ đó đến nay, luôn đứng vững trên vũ đài chính trị, lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến và bè lũ đế quốc, xây dựng một nước Việt Nam mới gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, được nhân dân suy tôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Hơn tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, xoá bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng giải phóng dân tộc

Cách đây 50 năm, vào dịp Tết Mậu Thân 1968 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân, dân ta đồng loạt tấn công vào các trung tâm sào huyệt của Mỹ- ngụy trên toàn miền Nam. Cuộc tiến công “táo bạo, bất ngờ đã đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris.

Hiệp định Paris - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta

Diễn ra trong 4 năm, 8 tháng, 14 ngày (13/5/1968 – 27/1/1973), trải qua 201 phiên họp công khai, 45 cuộc họp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là cuộc đàm phán kéo dài nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Ngày 27/1/1973, tại Paris, “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” (gọi tắt là Hiệp định Paris về Việt Nam) đã được ký kết. Mỹ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân ta “đánh cho ngụy nhào” giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trần Hữu Dực - tấm gương sáng về đạo đức

Đồng chí Trần Hữu Dực sinh ngày 15 tháng 01 năm 1910 tại làng Dương Lệ Đông, tổng An Gia, phủ Triệu Phong nay là thuộc xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, một một vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền thống nhân nghĩa và khí phách. Mới 15 tuổi, đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng và trở thành một chiến sĩ kiên cường, nổi bật lên trong phong trào cách mạng ở Quảng Trị trong những năm 20-30 của thế kỷ XX.
Trang 7 trong 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 207
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 207
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 6334358