Giải phóng thủ đô Hà Nội 10/10/1954 - Mốc son trong sự nghiệp cách mạng của thủ đô và đất nước

Tháng 8/1945, Quốc dân Đại hội ở Tân Trào (Tuyên Quang) và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn Hà Nội làm Thủ đô của nước Việt Nam độc lập. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Hà Nội chính thức trở thành Thủ đô – là “trái tim và khối óc” của đất nước.

Những thách thức và kết quả bước đầu của nông dân Quảng Trị trong thực hiện công nghệ 4.0 đối với sản xuất nông nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra có tác động mạnh mẽ, toàn diện tới nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội. Tất cả các cuộc cách mạng đều được dẫn dắt bởi khoa học - công nghệ, do đó nông dân cần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận, nghiên cứu, thực hiện nông nghiệp công nghệ cao. Cũng như nông dân cả nước, nông dân Quảng Trị đã khởi động với những kết quả bước đầu và đang đứng trước những thách thức đặt ra.

Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị

Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp góp phần quyết định đến tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh nhà, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả và gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chuyển đổi phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Năm 2017, tổng sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo ra (GSS2010) ước tính đạt 8.264,9 tỷ đồng, đóng góp khoảng 47,6% GDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 35.500 lao động.

Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 3 - Hiệu quả và một số kinh nghiệm

Thực hiện Quy định 164-QĐ/TW, ngày 01/2/2013, của Bộ Chính trị về “Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW, ngày 12/6/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp”; Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 29/6/2015, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2015-2020” tháng 9/2018, vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 200 học viên là cán bộ đối tượng 3 (Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) bao gồm: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo doanh nghiệp từ hạng 2 trở lên; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Kịp thời định hướng thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, luận điệu bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước ta với những hình thức chuyển tải đa dạng và thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối, nhưng đáng tiếc vẫn còn một bộ phận mất phương hướng, nhẹ dạ, cả tin, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi sự việc, thậm chí hùa theo cổ xúy, vô tình “nối giáo cho giặc”. Vì vậy, việc kịp thời đưa ra những thông tin chính thống, rõ ràng để nâng cao ý thức cảnh giác, biết sàng lọc thông tin cho mọi người là hết sức cần thiết.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới

Trong những năm qua, các thế lực thì địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt. Trong chiến lược này, chúng tấn công mạnh mẽ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; lĩnh vực được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng tập trung triệt để sử dụng các phương tiên truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, sử dụng các trang mạng xã hội, các blog cá nhân truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cán bộ và Nhân dân theo dõi Hội nghị chuyên đề Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – dự báo tác động và những vấn đề cần quan tâm đối với tỉnh Quảng Trị”. Hội nghị đã được truyền hình trực tiếp, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm theo dõi.

Vai trò của học tập lý luận chính trị đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng; là ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối; là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Đảng và cán bộ đảng viên. Bởi vậy, nếu không chú tâm nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không vững lý luận chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, dẫn đến coi thường lý luận, không đủ sức bảo vệ chính mình và dễ tiếp thu tư tưởng tiêu cực, phản động của các thế lực thù địch.

Gắn bó với Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo.

Một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Sau nhiều năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, có thể thấy chương trình này đã có hiệu quả trên nhiều vùng quê của tỉnh Quảng Trị. Chính quyền địa phương, các cán bộ làm công tác nông thôn mới và nhân dân Quảng Trị nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Chương trình, do đó luôn tích cực và đóng góp để sớm đạt được những mục tiêu đề ra. Chương trình MTQG xây dựng NTM đã và đang làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê và đặc biệt là nhờ chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân theo Chương trình này mà đời sống của người dân được nâng cao đáng kể.
Trang 6 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 216
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 219
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473758