Kiên quyết đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hoá” là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị nước ta hiện nay

“Tự diễn biến” là quá trình diễn ra sự thay đổi ngay từ trong nội bộ, cả ở tổ chức và cá nhân, thay đổi theo chiều hướng xấu, tiêu cực. “Tự diễn biến” do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng cơ bản, quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan của đảng viên, cán bộ và Nhân dân như: Lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu bản lĩnh chính trị, hoang mang dao động trước những tác động của các yếu tố bên ngoài; mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân; không tích cực, chủ động nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Tự chuyển hóa” là giai đoạn kế tiếp của “tự diễn biến”, là quá trình diễn ra trong nội bộ ta cả ở phạm vi tổ chức và cá nhân; là sự thay đổi về chất của tổ chức hoặc cá nhân, khiến cho tổ chức và cá nhân ấy không còn là chính mình, thậm chí chuyển về phía đối lập.

Cảnh giác trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn xác định lĩnh vực quốc phòng và lực lượng vũ trang là một mục tiêu trọng yếu trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của chúng. Bằng mọi thủ đoạn, chúng hướng tới mục tiêu phá hoại trận địa tư tưởng của Đảng, “phi chính trị hóa” quân đội, làm phai mờ bản chất, truyền thống tốt đẹp, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, cần phải nhận diện và đề cao cảnh giác, đập tan những âm mưu thủ đoạn này.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay

Với lực lượng đông đảo, chiếm hơn 1/3 dân số, thanh niên luôn là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, bản lĩnh, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động trở thành yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ của tổ chức Đoàn Thanh niên hiện nay.

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng ở tỉnh Quảng Trị

Với đặc điểm nổi bật là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, Internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người, tác động trực tiếp và có thể làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, đây cũng chính là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống đối chính trị, tạo kênh thông tin để tiến hành các thủ đoạn nhằm thực hiện các mục tiêu “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam.

Nghĩa tình Salavan và Chămpasak

Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng được dòng Mê Kông tưới mát và bồi đắp phù sa, cùng chung kẻ thù và cùng chung lý tưởng, mối tình hữu nghị Việt - Lào đã vượt qua cả không gian và thời gian. Trong trái tim của nhiều người Việt Nam đã có hình ảnh một đất nước Lào thân thiện, thủy chung và tươi đẹp. Riêng tôi, mỗi lần đến quốc gia này, tôi lại thấy yêu hơn cảnh vật và con người ở đây.

Nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Cách đây tròn 60 năm (12/1958) với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đạo đức cách mạng nhằm khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức cách mạng, chỉ rõ kẻ thù, những nguy cơ của đạo đức cách mạng, đồng thời nêu rõ những biện pháp để ngăn ngừa và sửa chữa căn bệnh đó để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Bởi vì, người sớm tiên liệu được tình hình, khi Đảng lên cầm quyền, cán bộ, đảng viên của Đảng nắm hầu hết những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Có chức thì con người thường tính đến quyền, có quyền thì tính đến lợi. Nếu đảng viên chỉ tính lợi ích riêng mà quên quyển lợi ích chung, quên trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân thì Đảng sẽ bị tha hoá, Đảng sẽ đánh mất vai trò cầm quyền của mình. Khi có chính quyền, một số cán bộ, đảng viên xuất hiện tư tưởng thoả mãn với kết quả đạt được, tự cao, tự đại, "vác mặt quan cách mạng", không chịu học tập phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt. Chính vì lẽ đó, tr

Bế mạc hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc 2018

Ngày 27/11/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Xu thế hội nhập, toàn cầu hóa; sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tiếp tục hoạt động để chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”… Mặt khác, Quảng Trị vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vẫn còn thấp so với mặt bằng chung.

Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở trong các đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao các cơ quan tham mưu nghiên cứu Đề tài khoa học: “Cơ sở khoa học và thực tiễn củng cố và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay”, trên cơ sở đó đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/11/2014 “về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn”. Ban hành và triển khai Đề án “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ng

iSchool Quảng Trị - Chắp cánh cho những ước mơ

Hành trình “Kiến tạo Thế hệ dẫn đầu” của iSchool bắt đầu cùng với ước mơ và hoài bão của những người làm giáo dục, xây dựng một môi trường học theo hướng hội nhập quốc tế tại các tỉnh, thành Việt Nam. Hệ thống trường hội nhập Quốc tế iSchool qua một thập kỷ phát triển đáng tự hào về những thành quả mà thầy và trò đã nỗ lực đạt được với sứ mệnh: “iSchool đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam chuẩn nhân cách, vững kiến thức, giàu kỹ năng; năng động, sáng tạo, có năng lực nền tảng vững chắc để có thể tự học suốt đời và sẵn sàng phục vụ xã hội”.
Trang 4 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 176
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 181
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473684