Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 64-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của BBT khoá XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng HCM trong tình hình mới"


64-HD/BTGTW
10/05/2018
Võ Văn Phuông

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của BBT khoá XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng HCM trong tình hình mới"

Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn

: HD 64.10.5.2018.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 109
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 109
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099147