Xem với cỡ chữ  

Thông báo 48-TB/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Thông báo kết luận của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 


48-TB/TW
27/04/2018
Trần Quốc Vượng

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Thông báo

: tbtw48.doc

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 84
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 84
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099113