Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ 

Ngày 12/10/2018, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ 05/12 (1993 – 2018) và ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) gắn với tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ, 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” và tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Đây là điều cốt yếu hằng ngày của Đảng và công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động và lãnh đạo Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Trong những năm qua, quán triệt các quan điểm về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, trực tiếp thiết kế, xây dựng các đề án, các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện QCDC cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đặt hàng của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Dân vận đã xây dựng, ban hành được một số đề án có tính thực tiễn cao, góp phần triển khai thực hiện bài bản hơn công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung giải quyết được những vấn đề phức tạp, điểm nóng, điểm khó, kịp thời dự báo những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong bối cảnh các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan lợi dụng chính sách tôn giáo, tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết để tập trung lãnh, chỉ đạo có hiệu quả.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân vận cấp ủy các cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền những nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, phù hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của Đảng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác hội quần chúng, đặc biệt là Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã có những chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới.

Đặc biệt, gần đây, trong những thời điểm nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, kích động Nhân dân tham gia tụ tập đông người, biểu tình, bạo loạn, như: sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung do công ty Hưng Nghiệp Formosa gây ra, việc Quốc hội thảo luận các Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Luật An ninh mạng, các dịp hành hương và Đại hội La Vang…, Ban Dân vận các cấp đã kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm rõ bản chất của vấn đề, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, giúp cấp ủy, chính quyền ổn định tình hình, để Quảng Trị là một trong những địa phương đảm bảo an ninh chính trị, không để xảy ra các điểm nóng.

Mặt khác, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc, tu sỹ, nhà tu hành các tôn giáo, phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo; chủ động gặp gỡ các chức sắc, tín đồ tôn giáo để trao đổi, thông tin về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, tạo không khí cởi mở, hòa nhập, xây dựng và củng cố mối quan hệ gần gũi giữa chức sắc, tín đồ tôn giáo với cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị.

Đã chú trọng đổi mới việc kiện toàn bộ máy, nội dung và phương thức công tác dân vận, vận động quần chúng, bám cơ sở, địa bàn, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thông qua công tác dân vận, Nhân dân trong tỉnh ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng những quyết sách của Đảng bộ trong mọi lĩnh vực, nhất là chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ủng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước, xứng đáng với Huân chương Lao động Hạng Nhất – phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Thay mặt Ban Thường vụ tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương Ban Dân vận Tỉnh uỷ, hệ thống dân vận các cấp cùng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong toàn tỉnh về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy “Người Á đông vốn trọng tình cảm, đối với họ một tấm gương sáng còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực tiễn công tác dân vận đã và đang làm xuất hiện nhiều điểm hình tiên tiến. Để cổ vũ, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, thực hiện quan điểm nhân rộng các điển hình, tạo sức lan toả trong xã hội, hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020. Qua đó nhằm lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương “Dân vận khéo”; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, Sau gần 01 năm phát động đã có rất nhiều tác phẩm tham gia dự thi, đề cập một cách khá toàn diện, phong phú và đa dạng những tấm gương điển hình, các phong trào về công tác dân vận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, tập trung phản ánh về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, phong trào xây dựng nông thôn mới, các tấm gương làm ăn kinh tế có hiệu quả, công tác an sinh xã hội, công tác bảo đảm ANTT... Và hôm nay, tại buổi gặp mặt thân mật này, chúng ta cùng chúc mừng 10 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất viết về những tấm gương điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt biểu dương Ban Tổ chức cuộc thi, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên và cộng tác viên đã tích cực hưởng ứng, tâm huyết và sáng tạo để đem đến kết quả tích cực cho cuộc thi năm nay, tạo ra được nét mới, khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, được dư luận quan tâm và hoan nghênh.

Thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tôi cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Trưởng ban đã trình bày tại lễ kỷ niệm. Nhân dịp này, tôi đề nghị hệ thống làm công tác dân vận cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; để từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận. Không ngừng củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy thành các nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực gắn với công tác dân vận trong vận động Nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển quê hương.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm của từng giai tầng xã hội, trong từng giai đoạn cách mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo phong trào cách mạng rộng lớn trong Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đầy đủ, sát đúng Quyết định 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218 về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và gần đây nhất là Quy định số  124-QĐ/TW, ngày 20/2/2018 của BBT Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

- Xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới. Cán bộ làm công tác dân vận thực sự phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm; phải luôn thể hiện tác phong gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh uỷ, cấp ủy các cấp có chủ trương, biện pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội.

Thực hiện 5 nội dung trên là chúng ta đang cụ thể hoá được những yêu cầu mà Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đặt ra về công tác dân vận.

Thưa các đồng chí!

Nhân gặp mặt Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ, 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chúc các đồng chí cán bộ dân vận qua các thời kỳ nhiều sức khoẻ; chúc đội ngũ cán bộ đang trực tiếp làm công tác dân vận của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Xin cán ơn!

72 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 131
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 137
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4781564