Hội LHTN tỉnh Quảng Trị xây dựng mô hình Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc” 

Nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa đọc trong xã hội; nâng cao nhận thức của thanh niên đối với việc đọc sách; đặc biệt là các gia đình trẻ chủ động trang bị tủ sách cho gia đình và tổ chức các hoạt động đọc sách trong gia đình, Hội LHTN tỉnh đã triển khai chương trình xây dựng mô hình Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc”.

Theo đó, mô hình Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc” sẽ được xây dựng trong các gia đình trẻ có con nhỏ dưới 06 tuổi tại các địa bàn vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh. Mỗi thôn lựa chọn 15 hộ gia đình trẻ tham gia mô hình, mỗi mô hình được trang bị 300 đầu sách (20 cuốn/01 gia đình). Định kỳ hàng quý sẽ tiến hành luân chuyển sách giữa các gia đình trong thôn để sau 03 năm mỗi em nhỏ đều được tiếp cận với 300 đầu sách của chương trình. Hội LHTN xã sẽ chỉ định 01 đồng chí cán bộ Hội tham gia nhóm làm trưởng nhóm, điều hành hoạt động của nhóm gia đình trẻ tham gia mô hình. Nhóm trưởng có trách nhiệm họp thành viên nhóm, đề ra quy chế hoạt động và quản lý hoạt động chúng của nhóm; Tổ chức ký cam kết triển khai hoạt động đọc sách cùng trẻ theo yêu cầu của chương trình, đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình trong việc sử dụng, bảo quản sách; Quy định thời gian sử dụng để tổ chức luân chuyển theo quý đảm bảo tất cả các gia đình trong nhóm đều sử dụng hết lượt sách được luân chuyển trong nhóm; Quy định các hình thức sinh hoạt nhóm để nắm bắt tình hình, báo cáo, chia sẻ việc triển khai của các gia đình trong nhóm, thường xuyên cập nhật hoạt động của nhóm trên fanpage, group của chương trình; Tổ chức tuyên truyền, vận động, chai sẻ mô hình với các hộ gia đình khác trong thôn. Thủy Phương

141 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 165
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 165
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13183884