Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03-CT/TU 15/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập
04/CT-TTg 04/02/2016 Chính phủ Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
02-CT/TU 28/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
13-CTr/TU 15/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ  giai đoạn 2015- 2030”
09-CT/TU 14/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
10-CT/TU 14/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị   Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
01-QC/TU 30/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế tổ chức và hoạt động Báo cáo viên Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020
01-KL/TU 27/11/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận HN lần thứ 2, BCH Đảmg bộ tỉnh khoá XVI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2016
Trang 13 trong 13 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 113
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 114
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 3757801