Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về kết quả thực hiện các mặt công tác của Tổng cục Chính trị năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong năm 2017 Tổng cục Chính trị đã bám sát nhiệm vụ, thực tiễn, có nhiều đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, hướng mạnh về cơ sở; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp lớn xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị đã đề ra. Trong đó, nổi bật là, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích nổi bật trên các mặt công tác mà Tổng cục Chính trị đã đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương các chủ trương, biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào Quân đội luôn là lực lượng chính trị chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

*Chiều 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: qdnd.vn)

Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về kết quả thực hiện các mặt công tác của Tổng cục Hậu cần năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 nêu rõ: năm 2017, Tổng cục Hậu cần đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là tham mưu công tác bảo đảm hậu cần trong các chiến lược, nghị quyết, chương trình, đề án và tổ chức tốt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, các cuộc diễn tập. Tích cực tham gia giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Phương thức bảo đảm vật chất hậu cần có nhiều đổi mới. Công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Tổng cục Hậu cần đã đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới, biển, đảo. Nhiều đơn vị đã củng cố cơ sở hạ tầng doanh trại, bổ sung trang bị và vật chất, làm tốt công tác khám sức khỏe trong tuyển quân, chuẩn bị chu đáo cho đón nhận chiến sĩ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ghi nhận, biểu dương kết quả công tác hậu cần toàn quân trong thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu ngành Hậu cần tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2018 theo hướng bám sát với thực tế huấn luyện, học tập, sinh hoạt hàng ngày của bộ đội; hướng về đơn vị cơ sở, ưu tiên cho các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, đề xuất triển khai hiệu quả công tác hậu cần toàn quân; điều chỉnh và bổ sung lượng vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, củng cố khu vực phòng thủ. Ngay từ đầu năm mới, các cơ quan, đơn vị cần sớm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả và tạo chuyển biến tốt nhiệm vụ vào thực tế; giữ vững liêm chính, kỷ cương và chăm lo chu đáo đời sống của bộ đội./.

Theo Thông tấn quân sự