Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới

Quảng Trị là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh; có bờ biển dài 75 km, có đảo Cồn Cỏ nằm ở vị trí trọng yếu, cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển - đảo. Do vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền biển - đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là hết sức cấp thiết và rất quan trọng.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017” - Giá trị và những bài học

Với 82.395 bài dự thi trên địa bàn toàn tỉnh, 250 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, 141 bài đạt điểm khá, giỏi trở lên; 23 bài đạt giải cấp tỉnh, hàng tuần có hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn tỉnh truy cập website của Ban Tổ chức Cuộc thi để tham gia thi trắc nghiệm cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam… Những con số đó cũng thể hiện niềm tin sắt son về tình hữu nghị đặc biệt Việt- Lào anh em và giá trị trường tồn của nó, đúng như câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Nhanh chóng đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vào cuộc sống

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận; đó là: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội - Mốc son trong lịch sử dân tộc

Cách đây tròn 63 năm, ngày 10/10/1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng. Sự kiện đó không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng và giữ nước của cha ông ta.

Cách mạng Tháng mười Nga 1917– Mặt trời chiếu sáng đường chân lý

Cách đây 100 năm, trong lúc xã hội Việt Nam đang khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước thì ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo đã thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã “mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Sâu nặng nghĩa tình Việt –Lào qua những bài dự thi

Những ngày này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang nhận các bài dự thi cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”. Qua các bài dự thi, mới thấy được những tình cảm hết sức sâu đậm, chân thành và thiêng liêng của những người con đất Quảng Trị đối dành cho đất nước bạn Lào.

Sức mạnh chính trị tinh thần trong chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947

Cách đây 70 năm, chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra và giành thắng lợi vang dội trong vòng 70 ngày, đánh dấu mốc phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, nhưng nổi bật nhất vẫn là đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sự kết hợp sức mạnh chính trị, tinh thần của Đảng ta nhằm xây dựng thế trận toàn dân chung sức chung lòng, quyết tấm đánh thắng giặc Pháp xâm lược.

Xây dựng chỉnh đốn Đảng - Từ quyết sách đến hành động

Khi bàn về vấn đề xây dựng Đảng, V.I Lê-nin cho rằng “ Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta” (1). Thực tiễn của cách mạng thế giới trong mấy thập niên vừa qua đã chỉ ra rằng: Đảng cầm quyền nếu không thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình thì vai trò cầm quyền của Đảng sẽ bị lu mờ và tự đánh mất vai trò lãnh đạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân” (2). Vì vậy, có thể nói: xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối Đảng ta chế độ ta.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu. Cuộc đời hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng và nhân dân của đồng chí Lê Hồng Phong tuy ngắn ngủi, nhưng để lại cho chúng ta một tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng.

Giá trị của Tuyên ngôn độc lập năm 1945

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, trước hàng triệu quôc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không chỉ là một áng văn lập quốc vĩ đại mà còn hội tụ và tỏa sáng hào khí mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc.
Trang 7 trong 12 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 85
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 85
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4456283