Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018

Ngày 19/6/2018, đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Tổ chức và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Tại phiên họp ngày 12/6/2018, sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình và cho chủ trương về một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nội dung mà UBND tỉnh báo cáo.

Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Chương trình công tác số 113-CTr/TU ngày 5/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

Một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 5/2018

Trong tháng 5/2018, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Người người thi đua, ngành ngành thi đua, trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và hành động của tất cả mọi người*

Sáng 8-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và phát biểu. Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương đảng (khoá IX)“Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong nội bộ Nhân dân; củng cố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác gia đình ở tỉnh ta sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 02/7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong thời điểm các mục tiêu nhiệm vụ về công tác gia đình được đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV “Về công tác dân số - gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đã hết thời hạn thi hành .

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt kết quả tốt, ngày 25/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại về chính sách công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/5/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh về chính sách công tác cán bộ nữ. Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí: Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Đông Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy; 88 cán bộ nữ giữ các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba

Ngày 19/5/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Cuba do đồng chí Susely Morfa González, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Cuba làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVBTVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Trang 2 trong 26 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 59
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 59
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 3731598